Hot Stove, Ravenna Warriors and Garrettsville Giants - recordpub